LEGISLAŢIE

Legislaţia ce reglementează activitatea serviciului de Medicină Muncii:

  • Codul muncii
  • Legea 100/1998 a asistenţei de sănătate publică.
  • Legea 319/2006 privind Securitatea şi Sănătatea în muncă.
  • H.G. 1425/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
  • H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
  • Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, completată cu Ord. 107/2003.
  • Legea 258/2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  • Ord. 96/2003 privind protecţia maternităţii