SERVICII

Pachetul de servicii medicale poate fi adaptat necesităţilor firmei dumneavoastră funcţie de specificul muncii desfăşurate în unitatea dvs (analize medicale - investigaţii paraclinice şi imagistice, examinări psihiatrice, examen ORL, oftalmologic, neurologic, ginecologic, cardiologic etc.).

Evaluarea stării de sănătate a angajaţilor prin:

  • examen medical la angajare
  • examen medical periodic
  • examen medical de adaptare
  • examen medical la reluarea muncii
  • examen medical de bilanţ la încetarea activităţii

Supravegherea stării de sănătate a angajaţilor concordant cu particularităţile expunerii la factori de risc, evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi bolile legate de profesiune.

Asistenţă medicală la locul de muncă.

Monitorizarea din punct de vedere medical a expunerii profesionale şi a efectelor biologice consecutive expunerii.

Consiliere în determinarea riscurilor profesionale şi a investigaţiilor necesare prevăzute de lege corespunzătoare fiecărui loc de muncă în parte.

În urmă examenului clinic general şi a investigaţiilor complementare specifice fiecărui loc de muncă se întocmeşte dosarul medical şi se eliberează fişa de aptitudine.

Recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiţii de securitatea substanţelor folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, ţinînd seama de capacitatea şi aptitudinile angajaţilor de a le execută.

Vizitarea locurilor de munca si aprecierea obiectiva a conditiei de munca.

Echipa noastra de servicii de medicina muncii poate examina angajatii dvs fie la sediul dvs fie in cabinetele Centrului Medical Crişan Profesional.